październik 2020
27 July 2020
18:00 - 18:15
Room 1

Wstęp + przedstawienie Partnerów

Paweł Cholewa
Organizator, Prezes Zarządu Fundacji Pomagamy Potrzebującym
18:15 - 19:15
Room 1

Prelekcja

William Robben
Marketing Manager
Cecilia Qvist
Spotify

How you transform your business as technology, babits industry dynamics change? Find out from those leading the charge

19:15 - 19:30
Room 1

Przerwa

Daniel fernandes
Twitch

Catering

19:30 - 19:45
Room 1

Autoprezentacja

Możliwość zaprezentowania swojej firmy

14:00 - 14:30
Room 1

Discussion: innovation and Technological Entrepreneurship

Izabela Głogowska
GG Film CEO

How you transform your business as technology, babits industry dynamics change? Find out from those leading the charge

15:00 - 16:30
Room 1

Explorations Of New Approaches To Creative Leadership

Daniel fernandes
Twitch
Mark Wesley
Building Brands

How you transform your business as technology, babits industry dynamics change? Find out from those leading the charge

listopad 2020
24 July 2020
09:30 - 10:30
Room 2

Registration & Breakfast

10:30 - 11:00
Room 2

Digital World Event Information

Mark Wesley
Building Brands
Daniel fernandes
Twitch

How you transform your business as technology, babits industry dynamics change? Find out from those leading the charge

11:00 - 11:30
Room 2

Reinventing Experiences

Izabela Głogowska
GG Film CEO
Cecilia Qvist
Spotify

How you transform your business as technology, babits industry dynamics change? Find out from those leading the charge

11:30 - 13:30
Room 2

Lunch Break

14:00 - 14:30
Room 2

Discussion: innovation and Technological Entrepreneurship

John Smith
Consultant
Mark Wesley
Building Brands
Daniel fernandes
Twitch

How you transform your business as technology, babits industry dynamics change? Find out from those leading the charge

15:00 - 16:30
Room 2

Explorations Of New Approaches To Creative Leadership

Paweł Cholewa
Organizator, Prezes Zarządu Fundacji Pomagamy Potrzebującym
Mark Wesley
Building Brands

How you transform your business as technology, babits industry dynamics change? Find out from those leading the charge

17. wrzesień
17 September 2020
17:45 - 18:00
Świetlica Wolności, poziom -1

Wstęp + przedstawienie Partnerów

Paweł Cholewa
Organizator, Prezes Zarządu Fundacji Pomagamy Potrzebującym

Przemówienie Organizatora

18:00 - 19:00
Świetlica Wolności, poziom -1

Prelekcja: Optymalny wybór rynków eksportowych w oparciu o analizę danych celnych na podstawie kodów HS

Sebastian Sadowski-Romanov
Prezes Zarządu ITRO Sp. z o.o.

Prelegent

19:00 - 19:30
Świetlica Wolności, poziom -1

Przerwa (catering)

19:30 - 19:45
Świetlica Wolności, poziom -1

Autoprezentacja

Izabela Głogowska
GG Film CEO
Sebastian Sadowski-Romanov
Prezes Zarządu ITRO Sp. z o.o.
19:45 - 20:00
Świetlica Wolności, poziom -1

"Walka o złoto"

Paweł Cholewa
Organizator, Prezes Zarządu Fundacji Pomagamy Potrzebującym

Informacje dotyczące konkursu

20:00 - 22:00
Świetlica Wolności, poziom -1

Networking