meet
our speakers

Paweł Cholewa

Organizator, Prezes Zarządu Fundacji Pomagamy Potrzebującym